Fund, Asset & Property Management
Fund, Asset & Property Management
Uw vastgoed, onze zorg.
 

De inflatie laat na een historisch dieptepunt inmiddels een oplopende trend zien. Dit leidt tot een stijgende rente op de kapitaalmarkt. In zekere zin dus slecht nieuws voor de houders van beursgenoteerde obligaties die de waarde van hun obligaties zien afnemen. Goed nieuws voor de eigenaren van vastgoed die de huurprijzen weer kunnen verhogen met de correctie van de inflatie. De verwachting is dat de inflatie de komende jaren verder zal toenemen.

In Duitsland was de stijging van de inflatie zelfs 1,7% in de maand december 2016. Dat was een forse stijging ten opzichte van de stijging van 0,8% in november 2016. De rente op opgenomen bankleningen stijgt in Duitsland uiteraard eveneens. Voor onze aankoop van het pand in Wesel hebben we de rente nog voor zeven jaar kunnen fixeren op 1,83% per jaar. Wilt u hier ook van profiteren? Leest u dan verder.

SynCapital Partners biedt u een alternatief voor de lage rentevergoeding op spaartegoeden en beursgenoteerde obligaties. Met de emissies van winstdelende obligatieleningen bieden wij u een hogere rentevergoeding. Het kapitaal van de emissies wordt aangewend voor een belegging in Duitse woningen. De rente op de obligatielening wordt voldaan uit de ontvangen huurinkomsten. Bij verder aantrekkende huurprijzen en prijzen van verhuurde woningen kan tussentijds respectievelijk bij de verkoop van de woningen een winst worden gerealiseerd. De obligatiehouders delen in deze winst.

Recent hebben wij de emissie van een winstdelende obligatielening succesvol afgerond, waarmee een woningcomplex in Plettenberg is aangekocht.

Nieuwe emissie gestart

Inmiddels is de emissie gestart van een 5,8% winstdelende obligatielening door SynCapital Residential Investments Wesel B.V. Het geprognosticeerd gemiddeld uitkeerbaar rendement bedraagt 6,0% per jaar met een dito totaalrendement van 8,9% per jaar. Inschrijving is mogelijk op tenminste twee obligaties met een nominale waarde van € 50.000,- per stuk (excl. 3% emissiekosten).

Belegd wordt in een woningcomplex in de Duitse stad Wesel met 57 appartementen, drie artsenpraktijkruimtes, zes winkelruimtes op de begane grond en 77 parkeerplaatsen in de kelder. Hanzestad Wesel ligt op 25 kilometer afstand van de Nederlandse grens.

foto-pand           foto-winkelstrip-met-weselia

Vastgoed: een alternatief voor uw beleggingen

Vastgoed vormt een goed alternatief als u op zoek bent naar een aantrekkelijk (cash) rendement gekoppeld aan een beperkt risico. Zeker indien wordt belegd in verhuurde woningen en langjarig verhuurde panden.

Vastgoed: een interessante beleggingscategorie

Het verleden heeft aangetoond dat vastgoed door de jaren heen gestaag in waarde is toegenomen. Natuurlijk speelt de economische conjunctuur een rol, en zijn er perioden dat die waarden onder druk staan. Dat heeft het recente verleden bewezen. De langere termijn laat echter een duidelijke waardestijging zien, mede door de (jaarlijkse) correctie van de inflatie op de huurprijzen. Hiermee blijft vastgoed een interessante beleggingscategorie.

Private placements

Wij begrijpen dat niet iedereen beschikt over een goed netwerk om interessante vastgoedproposities aan te kopen tegen de juiste condities. Daarnaast moet  het aangekochte vastgoed ook goed worden beheerd. Dat vereist een deskundige organisatie. Niet iedere belegger heeft de kennis, kunde, tijd, affiniteit of organisatie om zelf een eigen vastgoedportefeuille te beheren.

Vandaar dat wij beleggers in vastgoed ontzorgen door private placements van vastgoedbeleggingen aan te bieden aan gelijkgestemde vermogende private beleggers, resulterend in kleine groepjes beleggers (clubdeals). Wij kopen interessante objecten aan en bieden u de gelegenheid hierin te beleggen. Vervolgens verzorgen wij het asset, fund en property management zodat u zich niet over het beheer hoeft te bekommeren. Op dit moment beheren wij circa EURO 400 miljoen aan vastgoed voor onze beleggers in zowel clubdeals als gereguleerde fondsen.

Hoe informeren wij u

Wij informeren u door middel van kwartaalrapportages. Uiteraard verzorgen wij de jaarrekening van de vennootschap. Indien wij van mening zijn dat we het vastgoed tegen interessante condities kunnen verkopen, informeren wij onze beleggers.

Optimale behartiging van uw belangen

Wij hanteren een afwijkend verdienmodel waarbij onze verdiensten beperkt zijn voorafgaand aan en gedurende de belegging. Door te delen in de verwachte winst, bij vooral de verkoop van het vastgoed, bent u ervan verzekerd dat wij uw belangen gedurende de belegging en bij de verkoop optimaal behartigen. Uw belangen lopen immers parallel aan die van ons.