Fund, Asset & Property Management
Fund, Asset & Property Management
Uw vastgoed, onze zorg.
 

De rente bevindt zich nog altijd op een historisch laag niveau. De verwachting is dat de inflatie een oplopende trend te zien zal geven maar dit zal waarschijnlijk zeer geleidelijk plaatsvinden.

Zo lang de rente laag blijft bieden vastrentende waarden geen interessante beleggingsrendementen. Doordat ook de financieringsrente zich op een laag niveau bevindt, maakt dit het beleggen in vastgoed extra aantrekkelijk. Door de lage rente op leningen voor een lange periode te fixeren, kan dit voordeel gedurende een lange periode worden benut.

SynCapital Partners biedt u een alternatief voor de lage rentevergoeding op spaartegoeden en beursgenoteerde obligaties. Met de emissies van winstdelende obligatieleningen bieden wij u een hogere rentevergoeding. Het kapitaal van de emissies wordt aangewend voor een belegging in woningen. De rente op de obligatielening wordt voldaan uit de ontvangen huurinkomsten. Bij verder aantrekkende prijzen van verhuurde woningen kan bij de verkoop van de woningen een winst worden gerealiseerd. De obligatiehouders delen in deze winst.

Na de eerdere emissies van winstdelende obligatieleningen voor beleggingen in woningcomplexen in Plettenberg en Wesel, zijn nu woningen aangekocht in het centrum van Amsterdam.

Nieuwe emissie

SynCapital Residential Investments The Netherlands B.V. emitteert de 4,5% Winstdelende obligatielening Amsterdam I. Jaarlijks worden de huurinkomsten uitgekeerd in de vorm van 4,5% rente op deze obligatielening. Deze uitkeringen vinden op kwartaalbasis plaats. Het geprognosticeerd gemiddeld totaalrendement bedraagt 6,0% per jaar zonder rekening te houden met een waardestijging van het vastgoed.  Inschrijving is mogelijk op tenminste twee obligaties met een nominale waarde van € 50.000,- per stuk (excl. 2% emissiekosten).

     

Belegd wordt in geheel gerenoveerde woningen in hartje centrum Amsterdam. Deze woningen zijn op een high end niveau gerenoveerd en worden vooral verhuurd aan expats. Mede als gevolg van de Brexit wordt een verdere toename van de schaarste aan woningen (voor expats) verwacht binnen de ring van Amsterdam. Dit zou moeten leiden tot verder oplopende prijzen van de woningen.

Vastgoed: een alternatief voor uw beleggingen

Vastgoed vormt een goed alternatief als u op zoek bent naar een aantrekkelijk (cash) rendement gekoppeld aan een beperkt risico. Zeker indien wordt belegd in verhuurde woningen en langjarig verhuurde panden.

Vastgoed: een interessante beleggingscategorie

Het verleden heeft aangetoond dat vastgoed door de jaren heen gestaag in waarde is toegenomen. Natuurlijk speelt de economische conjunctuur een rol, en zijn er perioden dat die waarden onder druk staan. Dat heeft het recente verleden bewezen. De langere termijn laat echter een duidelijke waardestijging zien, mede door de (jaarlijkse) correctie van de inflatie op de huurprijzen. Hiermee blijft vastgoed een interessante beleggingscategorie.

Private placements

Wij begrijpen dat niet iedereen beschikt over een goed netwerk om interessante vastgoedproposities aan te kopen tegen de juiste condities. Daarnaast moet  het aangekochte vastgoed ook goed worden beheerd. Dat vereist een deskundige organisatie. Niet iedere belegger heeft de kennis, kunde, tijd, affiniteit of organisatie om zelf een eigen vastgoedportefeuille te beheren.

Vandaar dat wij beleggers in vastgoed ontzorgen door private placements van vastgoedbeleggingen aan te bieden aan gelijkgestemde vermogende private beleggers, resulterend in kleine groepjes beleggers (clubdeals). Wij kopen interessante objecten aan en bieden u de gelegenheid hierin te beleggen. Vervolgens verzorgen wij het asset, fund en property management zodat u zich niet over het beheer hoeft te bekommeren. Op dit moment beheren wij circa EURO 400 miljoen aan vastgoed voor onze beleggers in zowel clubdeals als gereguleerde fondsen.

Hoe informeren wij u

Wij informeren u door middel van kwartaalrapportages. Uiteraard verzorgen wij de jaarrekening van de vennootschap. Indien wij van mening zijn dat we het vastgoed tegen interessante condities kunnen verkopen, informeren wij onze beleggers.

Optimale behartiging van uw belangen

Wij hanteren een afwijkend verdienmodel waarbij onze verdiensten beperkt zijn voorafgaand aan en gedurende de belegging. Door te delen in de verwachte winst, bij vooral de verkoop van het vastgoed, bent u ervan verzekerd dat wij uw belangen gedurende de belegging en bij de verkoop optimaal behartigen. Uw belangen lopen immers parallel aan die van ons.